Flygplanet

Registrering: SE-VAY
Modell: Eurocub Mk IV
 
 
Flygprestanda
Tomvikt 270 kg
Max fart 204 km/t/110 knop
Max marchfart 176 km/t/95 knop
Max manöverfart 125km/t/68 knop

Lättningsfart 56 km/t/30 knop
Stallfart 61 km/t/33 knop

Startsträcka till 50 fots höjd – 90 m
Rullsträcka – 40 m

Landningssträcka från 50 fots höjd – 220 m
Erforderlig banlängd - 315m
Motor & Bränsle
Rotax 912 UL 80 hk
4 cylindrig fyrtaktsmotor
2st flottörförgasare med choke
Bensin 95 premium max 100LL
Vingtankar 2x42 liter

 


 
Flyginstrument
Fartmätare
Höjdmätare
Kompass
Variometer
Kula
Radio
Transponder
Intercom
Motorinstrument
Varvräknare
CHT
Oljetemp
Oljetryck
Flygplanskropp
Spännvidd 9,55m
Vingyta 14 kvm
Längd 5,70m

Konstruktion
Svetsad rörkonstruktion klädd med ”duk”

Producerad av ChrisDesignGroup